KËRKESË PËR AKSES ONLINE TË FATURAVE


 INFORMACION I PËRGJITHSHËM    
 Ju lutem të plotësoni saktë informacionin e mëposhtëm sipas fushave të përcaktuara, fushat e shënuara me karakterin "*" janë fusha kryesore.
 Nëse përfaqësoni një kompani apo institucion, ju lutemi të plotësoni fushat përkatëse "Emërtimi i Shoqërisë" dhe "NIPT".
 Sqarojmë se numri i telefonit celular do të përdoret për informimin tuaj nëpërmjet SMS për faturën apo debinë tuaj, si dhe ndryshim të fjalëkalimit.

 Ujėsjellės Kanalizime Korēė Sh.a pas plotësimit të informacionit dhe ruajtjes së tij, do t'iu informojë mbi të dhënat e nevojshme për identifikimin online.

Datë regjistrimi:  
 TË DHËNAT PERSONALE APO KOMPANISË    
 * Emri:       * Adresa: 

Lutemi adresa të jetë sa më e plotë dhe e saktë (max 400 karaktere)
 * Atësia:   
 * Mbiemri:   
 * Datëlindje:      (formati: dd.mm.yyyy)
 * Nr. i Letërnjoftimit:   
 Emërtimi i Shoqërisë:   
 NIPT:   
 * Nr. Telefoni Celular:   
 E-mail:   
 INFORMACIONI I KONTRATËS    
 * Nr. kontratës: